समाजबादको आधार तय गरौं

समाजवाद्को आधार तयारीको बाताबरण मा लाग्न सवै एक जुट हौ !