ऐन कानुन बिधिबिधान टेक्छौ!

काठमाडौ : निर्वाचन आयोगले पार्टी बिवादमा चुनाव चिन्हको निराकरण बिधिबिधान र ऐनकानुन मा ब्यबस्था भय बमोजिमनै हुने बतायको छ ! साथै पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदाका बखतका सदस्यहरुनै अधिकारिक हुने समेत भनेको छ !