के चुनाब हुन्छ ?

काठमाडौ नागरिक समाज का प्रबुद्ध ब्याक्ती हरु ले एक कार्यक्रम अहिलेको आवश्यकता चुनाव होकि रोजगार गरीबी निबारण तथा सुसासन कायम गर्नु हो भनी प्रस्न गरेका छन !