आन्दोलन ले गतिलिदै

असम्बैधानिक कदम बिरुद्ध राजधानिमा विभिन्न क्षेत्र बर्ग हरुको आन्दोलनले गति लिइ रहेको छ